Warszawa Senioralna

Warszawa Senioralna

Zasady kwalifikacji do Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: wt, 2014-03-11 11:27, admin

Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze


Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze działa zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku, regulaminem organizacyjnym oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony zdrowia, na podstawie umowy zawartej z Mazowieckim OW NFZ na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w opiece długoterminowej. Za wyżywienie i zakwaterowanie pacjent płaci sam zgodnie z zapisami zawartymi w art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Głównym celem funkcjonowania Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia dla ludzi przewlekle chorych i niepełnosprawnych.

Zakłady/Przedsiębiorstwa Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego w całości dostosowane są do potrzeb ludzi niepełnosprawnych.

Zadaniem Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego jest organizowanie i udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.

Zakłady udzielają całodobowych świadczeń zdrowotnych obejmujących swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji. Pacjentom zapewniane są produkty lecznicze i wyroby medyczne, pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze posiada łącznie 730 miejsc dla chorych:
- ZOL ul. Mehoffera 72/74 (450 miejsc)
- ZOL ul. Olchy 8 (170 miejsc)
- ZOL ul. Szubińska 4 (110 miejsc)

www.scol.warszawa.pl - TU ZNAJDZIESZ NOWE ZASADY PRZYJĘCIA PACJENTÓW DO ZOL/ ZAKŁADKA "DLA PACJENTA"

https://www.scol.warszawa.pl/dla-pacjenta

03-133 Warszawa, ul. Mehoffera 72/74
Tel.: (22) 614 64 42, fax: (22) 811 06 88 wew. 200
email: biuro@zol.warszawa.pl

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Sue Ryder
Warszawa, ul. Mehoffera 72/74
Tel.: (22) 614 64 42, fax: (22) 811 06 88 wew. 200

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Warszawa, ul. Szubińska 4
tel/fax 22 834 70 18

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Warszawa, ul. Olchy 8
tel/fax 22 615 70 41