Warszawa Senioralna

Warszawa Senioralna

Senior dla Seniora-wsparcie poprzez wolontariat

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: śr, 2016-03-23 13:11, ext.wniziolek

Fundacja Wsparcie rozpoczyna projekt „Senior dla Seniora - wsparcie poprzez wolontariat. W ramach projektu będą organizowane szkolenia dla wolontariuszy 60+, nieaktywnych zawodowo, sprawnych fizycznie, których zadaniem będzie wyszukiwanie w swoim środowisku seniorów potrzebujących wsparcie na różnej płaszczyźnie życia.


Program przewiduje przeszkolenie wolontariuszy w zakresie niesienia pomocy osobom niesamodzielnym, zdiagnozowania ich potrzeb, oceny potencjału i możliwości, a w razie potrzeby nabycie umiejętności organizowania wsparcia dla swoich działań wśród podmiotów publicznych i komercyjnych. W ramach szkolenia  będzie przeprowadzony kurs udzielania pierwszej pomocy. Wolontariusze otrzymają również wszelkie niezbędne informacje potrzebne do właściwego postępowania oraz materiały pomocnicze. W trakcie działań projektu wolontariuszom zostanie zapewniona fachowa pomoc ekspertów. Zasadniczą ideą projektu jest wsparcie seniorów 70+, żyjących samotnie, potrzebujących pomocy, których wiek, schorzenia lub bariery architektoniczne zmusiły do „życia w czterech ścianach” swojego mieszkania. Celem projektu jest również integracja tych osób z seniorami aktywnymi- wolontariuszami.  Wolontariusze będą mogli wykorzystać swój potencjał i zdobyta wiedzę.                                            

Projekt jest organizowany w okresie 01.02-31.12.2016.

Miejscem do organizacji działań jest biuro ul. Borowskiego 2 lok.321 Warszawa 03-475  tel: 501 823 644  email: fundacjawsparcie@os.pl  www.fundacjawsparcie.eu

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: Plakat A3-04.jpg, rozmiar pliku: 7893.45 KB)
    Pobierz