Warszawa Senioralna

Warszawa Senioralna

Zgłoś pomysł do budżetu partycypacyjnego!

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: pon, 2017-12-11 09:10, ext.ktyrluk

Do 22 stycznia można zgłaszać pomysły do budżetu partycypacyjnego.


Swoje pomysłu do budzetu moąże zglosic każdy wypełniając zgłoszenia na  stronie: https://app.twojbudzet.um.warszawa.pl/site/welcome

Nastepnym etapem budzetu partycypacyjnego jest weryfikacja pomysłów. Trwa on do 8 maja 2018. Wszystkie pomysły przechodza analizę merytoryczną prowadzoną przez odpowiedni tematycznie wydział w dzielnicy lub jednostkę miejską, których pracownicy szczegółowo weryfikują możliwość jego realizacji.

Sprawdzają m.in.:

  • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
  • możliwość realizacji we wskazanej lokalizacji,
  • możliwość realizacji w ciągu roku,
  • zgodność z kompetencjami miasta (dzielnic lub jednostek),
  • oszacowany koszt realizacji pomysłu,
  • zgodność ze strategiami i programami miasta,
  • zgodność z przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców.

Wyniki weryfikacji wraz z uzasadnieniem zostaną ogłoszone do 8 maja 2018 r. na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl. Tego dnia autorzy projektów otrzymają informację o wyniku weryfikacji zgłoszonych pomysłów. Projekty zweryfikowane pozytywnie zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, które będzi etrwało od 15 do 30 czerwca na app.twojbudzet.um.warszawa.pl.

Co ważne, na etapie pisania wniosków, można skonsultować się członkami zespołów ds budżetu partycypacyjnego. Wszystkie namiary, z podziałem na dzielnice, znajdą Państwo tu: https://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/chcesz-zg-osi-pomys-ale-potrzebujesz-pomocy-skonsultuj-si-0

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!