Warszawa Senioralna

Warszawa Senioralna

Akademia Liderów Wolontariatu - nabór do projektu!

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: czw, 2018-04-05 14:12, ext.mseredynska

Akademia Liderów Wolontariatu to program szkoleniowy projektu „Ochotnicy warszawscy”, realizowanego przez Urząd m.st. Warszawy, dla wolontariuszy-liderów, którzy w swoim zaangażowaniu i pracy wyróżniają się szczególną inicjatywą i chęcią rozwijania swoich działań. Rekrutacja do tegorocznej edycji trwa do 13 kwietnia 2018 r.

Akademia Liderów Wolontariatu Akademia Liderów Wolontariatu
fot. Akademia Liderów Wolontariatu

Akademia Liderów Wolontariatu to program szkoleniowy projektu „Ochotnicy warszawscy”, realizowanego przez Urząd m.st. Warszawy, dla wolontariuszy-liderów, którzy w swoim zaangażowaniu i pracy wyróżniają się szczególną inicjatywą i chęcią rozwijania swoich działań.

Osoby, które są aktywnie zaangażowane w działalność wolontariacką w swojej organizacji czy instytucji, często podejmują także dodatkowe wolontariackie czy społeczne aktywności. W sposób naturalny stają się liderami w środowisku wolontariuszy, a także w bardzo istotny sposób wspierają codzienną pracę koordynatorów wolontariatu. W dużej części są to osoby, które w późniejszym czasie podejmują już zawodowo tematykę wolontariatu i pracują sami jako koordynatorzy lub są w znaczącym stopniu aktywne społecznie. Z tego punktu widzenia
m.st. Warszawa pragnie przekazać im, jeszcze na etapie wolontariackiej aktywności, jak największą wiedzę i możliwości edukacji z zakresu pracy projektowej oraz organizacji i zarządzania wolontariatem. 

Rekrutacja do kolejnej edycji programu jest otwarta dla wszystkich wolontariuszy z warszawskich organizacji i instytucji, którzy cechują się odpowiedzialnością, umiejętnościami liderskimi oraz wykazują szczególne kompetencje do podejmowania samodzielnie nowych inicjatyw i realizację ich w oparciu o pracę zespołową (np. z innymi wolontariuszami).

Uczestnicy Akademii Liderów Wolontariatu poprzez udział w programie:

  • nabędą wiedzę o tym jak przygotować i opracować projekt zakładający zaangażowanie wolontariuszy,
  • dowiedzą się, jak komunikować i promować swój projekt i realizowane działania,
  • pogłębią umiejętność pracy zespołowej oraz efektywnej komunikacji w grupie,
  • zyskają wiedzę na temat opracowywania projektów zakładających podział zadań zgodny z kompetencjami poszczególnych członków zespołu,
  • poznają sposoby wykorzystania miejskich narzędzi i mechanizmów wsparcia w celu sprawniejszej realizacji podejmowanych projektów i inicjatyw,
  • dowiedzą się jakie znaczenie dla rozwoju miasta ma aktywności społeczna mieszkańców,
  • nauczą się jakie metody i narzędzia pozwalają na trafne rozpoznanie potrzeb lokalnych,
  • zyskają świadomość własnych umiejętności i zdolność wykorzystania swoich mocnych stron w podejmowanych działaniach,
  • otrzymają grant na realizację działania,
  • umocnią swoją pewność siebie i umiejętności liderskie.

Akademia zostanie zrealizowana w oparciu o dwa moduły:
1. Dwa bloki szkoleń i przygotowywanie projektów przez uczestników.
2. Realizacja projektów przez uczestników, przy wsparciu mentorów oraz swoich organizacji/instytucji.


Motywem przewodnim szkoleń będzie wzmocnienie aktywności społecznej mieszkańców Warszawy i wokół tego tematu będą się koncentrować wszelkie omawiane przykłady podczas szkoleń, podejmowane inicjatywy i przygotowywane projekty.

Ochotników, których interesuje doskonalenie swoich umiejętności, poszerzenie wiedzy na temat standardów organizacji wolontariatu, a także aktywne włączanie się w działalność społeczną zapraszamy do Akademii Liderów Wolontariatu! 

Zgłoszenia do programu przyjmuje Fundacja Szkoła Liderów, jako bezpośredni realizator Akademii, poprzez stronę. Zgłoszenie musi zawierać rekomendacje i uzasadnienie dla udziału wolontariusza od organizatora wolontariatu (koordynatora), z którym współpracuje zgłaszający się. W uzasadnionych przypadkach uczestnikami Akademii mogą być także wolontariusze, którzy nie są na stałe związani z jednym organizatorem. Do programu zostanie zakwalifikowanych
20 uczestników.

Rekrutacja do tegorocznej edycji trwa do 13 kwietnia 2018 r.

Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z harmonogramem szkoleń.

W razie pytań prosimy o kontakt z Anetą Birnbaum 22 556 82 54, aneta.birnbaum@szkola-liderow.pl.