Warszawa Senioralna

Warszawa Senioralna

AGE – Działania na rzecz aktywnego i godnego starzenia się w Warszawie

Powiększ Zwykły Pomniejsz
opublikowano: pon, 2015-09-21 11:06, ext.wniziolek

Celem ogólnym projektu jest poprawa stanu zdrowia poprzez rozwój i dostosowanie opieki medycznej do rzeczywistego stanu zdrowia populacji i czynników demograficznych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczególnych jakimi są: podniesienie jakości świadczonych usług przez warszawskie domy pomocy społecznej oraz rozwój miejskich systemowych rozwiązań dla osób starszych i niesamodzielnych.


 

 

Wartość całkowita projektu: 3 999 000,00 PLN

Wkład m.st. Warszawy: 839 790,00 PLN

Wartość dofinansowania: 3 159 210,00 PLN

Źródła finansowania: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014

Program Operacyjny: PL07Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno - epidemiologicznych

Okres realizacji: wrzesień 2015 r. – kwiecień 2017 r.

Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa

 

 W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące działania:

1. Modernizacja infrastruktury warszawskich Domów Pomocy Społecznej (DPS) do potrzeb osób starszych, polegająca na zakupie:

    a) 12 samochodów dostosowanych do przewozu osób niesamodzielnych,

    b)  3 wanien specjalistycznych z osprzętem oraz 148 łóżek rehabilitacyjnych.

    c)  W Domu Pomocy Społecznej „Chemik” przeprowadzona została adaptacja pomieszczeń na pokój kąpielowy dla osób niepełnosprawnych wraz zakupem wyposażenia.

2. Opracowanie i publikacja standardów opieki i pracy opiekuna w domach pomocy społecznych, które mają wzmocnić poszanowanie godności osób starszych i niesamodzielnych.

3. Prowadzenie wspólnych zajęć mieszkańców domów pomocy społecznej z osobami ze środowiska lokalnego. W ramach tego działania także prowadzono szkolenia personelu DPS w zakresie hortiterapii oraz założone zostaną ogrody sensoryczne. Ogrody te będą wykorzystywane do działań terapeutycznych, rehabilitacyjnych, dydaktycznych oraz integrujących. Ponadto w każdym domu pomocy społecznej zorganizowano imprezy plenerowe oraz spotkania promocyjno -integracyjno - edukacyjne otwarte na środowisko lokalne.

4. Przeprowadzenie szkoleń dla personelu 14 Domów Pomocy Społecznej m.st. Warszawy, udoskonalających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami starszymi i niesamodzielnymi. Szkolenia objęły 15 zakresów tematycznych, w których wezmą udział m.in.: pielęgniarki i pielęgniarze, opiekunowie, fizjoterapeuci, konsultanci ds. rehabilitacji, masażyści, psycholodzy, lekarze, mieszkańcy domów pomocy społecznej oraz członkowie ich rodzin.

5. Stworzenie strony internetowej, na której znajdują się informacje o działaniach i usługach na rzecz seniorów w Warszawie.

6. Wydanie broszury informującej o możliwościach zapobiegania chorobom związanym ze stylem życia. Dodatkowo, w broszurze zostały umieszczone informacje o podmiotach publicznych funkcjonujących w Warszawie, realizujących świadczenia dla seniorów tj. o: Domach Pomocy Społecznej, Domach Dziennego Pobytu, Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz o Ośrodkach Pomocy Społecznej. Z broszury można dowiedzieć się np.: gdzie szukać wsparcia, gdzie udać się w pierwszej kolejności oraz jakie są alternatywy dla domów pomocy społecznej, umożliwiające seniorom pozostanie w swoim środowisku jak najdłużej.

7. Zorganizowanie stoiska projektu podczas cyklicznych imprez ogólnomiejskich. Na stoiskach były zapewnione bezpłatne badania profilaktyczne m.in.: pomiar ciśnienia, pomiar wzrostu, masy ciała, wyliczenia BMI, poradnictwo dotyczące profilaktyki chorób.

 

W ramach projektu wsparciem zostało objętych 14 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto stołeczne Warszawę:

 1. Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków, ul. Arabska 3
 2. Dom Pomocy Społecznej „Syrena”, ul. Syreny 26
 3. Dom Pomocy Społecznej „Chemik”, ul. Korotyńskiego 10
 4. Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”, ul. Bohaterów 46/48
 5. Dom Pomocy Społecznej „Budowlani”, ul. Elekcyjna 6
 6. Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty, ul. Parkowa 7a
 7. Dom Pomocy Społecznej, ul. Wójtowska 13
 8. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”, ul. Sternicza 125
 9. Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów, ul. Dickensa 25
 10. Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, ul. Kawęczyńska 4b
 11. Dom Pomocy Społecznej „Leśny”, ul. Tułowicka 3
 12. Dom Pomocy Społecznej „Na Bachusa”, ul. Bachusa 7
 13. Dom Pomocy Społecznej Centrum Alzheimera, Al. Wilanowska 257
 14. Dom Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”, ul. Przedwiośnie 1

 

Jeżeli masz pytanie dotyczące projektu, napisz do nas na adres age@um.warszawa.pl

Pliki do pobrania

 1. 1.

  (plik: AGE... ulotka informacyjna.pdf, rozmiar pliku: 732.36 KB)
  Pobierz